post title

Cấp bản báo cáo y tế Medical Report cho người bệnh nước ngoài đã nằm viện

  • 2019/11/11 10:00

Cấp bản báo cáo y tế Medical Report cho người bệnh nước ngoài đã nằm viện

Xem tiếp
post title

Cấp bản báo cáo y tế Medical Report cho người bệnh nước ngoài đang nằm viện

  • 2019/11/11 09:58

Cấp bản báo cáo y tế (Medical Report) cho người bệnh nước ngoài đang nằm viện

Xem tiếp
post title

Thủ tục hành chính Giải quyết người bệnh tử vong không có người nhận

  • 2019/11/11 09:52

Thủ tục hành chính Giải quyết người bệnh tử vong không có người nhận

Xem tiếp
post title

Thủ tục hành chính Giải quyết người bệnh tử vong có người nhận

  • 2019/11/11 09:51

Thủ tục hành chính Giải quyết người bệnh tử vong có người nhận

Xem tiếp
post title

Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị nhầm lẫn khi ghi chép giấy chứng sinh

  • 2019/11/11 09:50

Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị nhầm lẫn khi ghi chép giấy chứng sinh

Xem tiếp
post title

Thủ tục Hành chính Người bệnh ra viện

  • 2019/11/11 09:48

Thủ tục Hành chính Người bệnh ra viện

Xem tiếp
post title

Thủ tục hành chính Nhập viện điều trị nội trú trong giờ làm việc hành chính

  • 2019/11/11 09:45

Thủ tục hành chính Nhập viện điều trị nội trú (trong giờ làm việc hành chính)

Xem tiếp
post title

Thủ tục hành chính Cấp giấy khám sức khỏe cho người chưa đủ 18 tuổi

  • 2019/11/11 09:41

Thủ tục hành chính Cấp giấy khám sức khỏe cho người chưa đủ 18 tuổi

Xem tiếp
post title

Cấp giấy khám sức khỏe cho người mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có năng lực hành vi dân sự hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự

  • 2019/11/11 09:39

Cấp giấy khám sức khỏe cho người mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có năng lực hành vi dân sự hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự

Xem tiếp
post title

Thủ tục hành chính cấp giấy khám sức khỏe cho người đủ 18 tuổi trở lên

  • 2019/11/11 09:38

Thủ tục hành chính cấp giấy khám sức khỏe cho người đủ 18 tuổi trở lên

Xem tiếp