Danh sách cơ sở đã công bố đủ điều kiện mua bán test xét nghiệm nhanh Covid-19

  • 2021/12/20 02:41

Danh sách cơ sở đã công bố đủ điều kiện mua bán test xét nghiệm nhanh Covid-19  (test nhanh kháng nguyên SARS - CoV-2) tại Quảng Ninh.