Công văn 582/TB-BVBC: Thông báo nhu cầu mua sắm hóa chất xét nghiệm (bổ sung) phục vụ công tác khám chữa bệnh

  • 2022/05/24 08:42

Bệnh viện Bãi Cháy ban hành công văn 582/TB-BVBC về việc thông báo nhu cầu mua sắm hóa chất xét nghiệm (bổ sung) phục vụ công tác khám chữa bệnh.


File đính kèm: công văn số 582