Từ đầu năm 2021, đối mặt với các đợt tấn công của đại dịch Covid-19, cùng với chính quyền, Ngành Y tế Quảng Ninh, Bệnh viện Bãi Cháy đã thực hiện các giải pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở Y tế Quảng Ninh về công tác phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, đảm bảo môi trường khám chữa bệnh an toàn.


Bám sát các chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ, Bộ y tế, UBND tỉnh Quảng Ninh, Sở y tế Quảng Ninh, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 của Bệnh viện Bãi Cháy chủ động, quyết liệt triển khai đồng bộ các phương án phòng chống dịch bệnh tại bệnh viện theo phương châm “ba trước, bốn tại chỗ”, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống diễn biến của đại dịch.