post title

Bệnh viện Bãi Cháy phê duyệt kết quả kỳ thi hợp đồng lao động năm 2023

  • 2023/09/15 00:49

Bệnh viện Bãi Cháy phê duyệt kết quả kỳ thi hợp đồng lao động năm 2023 với 44 thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển theo kế hoạch tuyển dụng ( có danh sách kèm theo)

Xem tiếp
post title

Bệnh viện Bãi Cháy thông báo số 1297/TB-BVBC kết quả kỳ thi tuyển hợp đồng lao động năm 2023

  • 2023/09/11 11:53

Bệnh viện Bãi Cháy thông báo số 1297/TB-BVBC kết quả kỳ thi tuyển hợp đồng lao động năm 2023

Xem tiếp
post title

Nội quy, thông báo và đề cương dành cho thí sinh tham gia kỳ thi tuyển hợp đồng lao động năm 2023

  • 2023/08/25 06:35

Nội quy, thông báo và đề cương dành cho thí sinh tham gia kỳ thi tuyển hợp đồng lao động năm 2023

Xem tiếp
post title

Bệnh viện Bãi Cháy thông báo Kết quả trúng tuyến Kỳ thi tuyển dụng hợp đồng lao động năm 2022

  • 2022/05/21 11:06

Bệnh viện Bãi Cháy thông báo Kết quả trúng tuyến Kỳ thi tuyển dụng hợp đồng lao động năm 2022.

Xem tiếp
post title

Bệnh viện Bãi Cháy: Thông báo kết quả thi tuyển Hợp đồng lao động năm 2022

  • 2022/05/17 07:57

Bệnh viện Bãi Cháy ban hành công văn số 547/TB-BVBC thông báo Kết quả thi tuyển Hợp đồng Lao động năm 2022.

Xem tiếp
post title

Bệnh viện Bãi Cháy: Thông báo kết quả thẩm định hồ sơ dự tuyển hợp đồng lao động năm 2022

  • 2022/04/23 01:50

Bệnh viện Bãi Cháy thông báo kết quả thẩm định hồ sơ dự tuyển hợp đồng lao động năm 2022

Xem tiếp
post title

Bệnh viện Bãi Cháy: Thông báo tuyển dụng Hợp đồng lao động năm 2022

  • 2022/04/21 02:16

Bệnh viện Bãi Cháy ban hành công văn số 353/TB-BVBC ngày 30/3/2022 về Tuyển dụng hợp đồng lao động năm 2022.

Xem tiếp
post title

Bệnh viện Bãi Cháy thông báo kết quả trúng tuyển Kỳ thi tuyển dụng HĐLĐ năm 2021

  • 2021/10/22 07:11

Bệnh viện Bãi Cháy ban hành công văn số 1224/TB-BVBC ngày 22/10/2021 thông báo kết quả trúng tuyển Kỳ thi tuyển dụng Hợp đồng lao động năm 2021.

Xem tiếp
post title

Bệnh viện Bãi Cháy thông báo Kết quả thi tuyển Hợp đồng lao động 2021

  • 2021/10/19 14:09

Bệnh viện Bãi Cháy thông báo Kết quả thi tuyển Hợp đồng lao động 2021 đến các thí sinh.

Xem tiếp
post title

Bệnh viện Bãi Cháy thông báo Kết quả thẩm định hồ sơ dự tuyển HĐLĐ năm 2021

  • 2021/09/21 21:07

Bệnh viện Bãi Cháy thông báo Kết quả thẩm định hồ sơ dự tuyển HĐLĐ năm 2021.

Xem tiếp