post title

Phòng Khám Yêu Cầu

  • 2019/10/09 05:39

Từ năm 2006 đến nay, BV Bãi Cháy thực hiện liên kết với 8 bệnh viện Trung ương để mở các phòng khám dịch vụ từ thứ 2 đến thứ 7; trung bình phục vụ cho khoảng 200 lượt bệnh nhân/1 ngày.

Xem tiếp
post title

Khoa Khám bệnh - Cấp cứu

  • 2019/10/03 09:58

Khoa Khám bệnh - Cấp cứu được thành lập từ năm 2016 với sự sát nhập của Đơn nguyên Khám bệnh trực thuộc Khoa Liên chuyên khoa và Đơn nguyên Cấp cứu trực thuộc Khoa Hồi sức cấp cứu - Chống độc - Gây mê hồi tỉnh.

Xem tiếp