post title

Khoa Hồi sức tích cực Ung bướu

  • 2019/10/08 04:43

Khoa Hồi sức tích cực Ung Bướu là Khoa thuộc Trung tâm Ung Bướu - Bệnh viện Bãi Cháy, được thành lập cuối năm 2018. Bao gồm 02 đơn nguyên: Đơn nguyên Hồi sức tích cực và Đơn nguyên yêu cầu.

Xem tiếp
post title

Khoa Ung bướu 2

  • 2019/10/07 11:32

Khoa ung bướu 2 thành lập vào 11/2018, được tách ra từ Khoa Ung Bướu, Bệnh viện Bãi Cháy. Khoa nằm tại tầng 7, 8 - Trung tâm ung bướu Bệnh viện Bãi Cháy – Quảng Ninh.

Xem tiếp
post title

Khoa Xạ trị và Y học hạt nhân

  • 2019/10/04 11:21

Khoa Xạ trị và Y học hạt nhân, Bệnh viện Bãi Cháy được thành lập từ năm 2013, có tiền thân từ khoa Ung bướu, hiện nay là Trung tâm Ung bướu Bệnh viện Bãi Cháy.

Xem tiếp
post title

Khoa Ung bướu 1

  • 2019/05/13 22:59

Giới thiệu Khoa Ung bướu 1

Xem tiếp