Đăng kí khám bệnh không sử dụng thẻ bảo hiểm y tế

 • 2019/12/03 09:21

Nếu người bệnh mới đăng ký khám bệnh lần đầu

 • Lấy số thứ tự tại khu vực Quầy hướng dẫn
 • Viết phiếu đăng ký khám bệnh

Người bệnh tái khám

 • Lấy số thứ tự tại khu vực Quầy hướng dẫn

Bước 1: Tiếp nhận

 • Vào quầy tiếp nhận theo số thứ tự
 • Thanh toán chi phí khám bệnh
 • Nhận số thứ tự tại phòng khám

Bước 2: Đến phòng khám chuyên khoa

 • Vào phòng khám theo số thứ tự trên bảng
 • Được bác sĩ tiến hành thăm khám, cho toa thuốc hoặc chỉ định cận lâm sàng

Bước 3: Thu phí cận lâm sàng

 • Thanh toán chi phí cận lâm sàng

Bước 4: Thực hiện cận lâm sàng

 • Đến khu vực thực hiện các cận lâm sàng và lấy số thứ tự
 • Thực hiện các cận lâm sàng
 • Chờ lấy kết quả cận lâm sàng theo thời gian trên giấy hẹn

Bước 5: Trở lại phòng khám chuyên khoa

 • Điều dưỡng viên sắp xếp cho người bệnh vào gặp lại bác sĩ
 • Bác sĩ xem các kết quả cận lâm sàng đã thực hiện và giải thích cho người bệnh
 • Người bệnh có thể được nhận đơn thuốc hoặc có chỉ định nhập viện điều trị

Bước 6: Mua thuốc tại nhà thuốc bệnh viện

 • Lấy số thứ tự
 • Đưa đơn thuốc và thanh toán chi phí
 • Nhận thuốc và kiểm tra