Hướng dẫn đăng ký khám chữa bệnh trực tuyến

  • 2023/03/02 09:39

Hướng tới “sự hài lòng của người bệnh”, tiết kiệm thời gian thăm khám, rút ngắn các quy trình, thủ tục hành chính, Bệnh viện Bãi Cháy hướng dẫn đăng ký khám chữa bệnh trực tuyến theo các bước hướng dẫn sau:

1. Đối trường hợp đã có mã bệnh nhân

Bước 1: Vào từ địa chỉ website : http://benhvienbaichay.vn

- Mở trình duyệt web-> gõ địa chỉ :benhvienbaichay.vn


- Click -> đăng ký khám và tra kết quả online (biểu tượng màu da cam bên phải màn hình như hình trên).

Bước 2: Chọn đăng ký khám

Sau khi bạn Click -> đăng ký khám và tra kết quả online (biểu tượng màu da cam bên phải màn hình như hình trên) xuất hiện 2 bảng thông tin về đăng ký khám lần đầu và khám khi đã có mã bệnh nhân.


Bước 3: Nhập mã bệnh nhân và mật khẩu

Màn hình xuất hiện 2 bảng, khách hàng đăng nhập mã bệnh nhân và mật khẩu do cán bộ y tế cấp từ đợt khám bệnh trước rồi Click -> LOGIN


Bước 4: Điển thông tin vào bảng

 Click -> LOGIN  màn  hình xuất hiện bảng thông tin

- Bảng thông tin đã có đầy đủ thông tin, khách hàng chỉ cần chọn mục khám: Yêu cầu hay thu phí hay khám BHYT.

- Phần  tả bệnh lý: Khách hàng mô tả các triệu chứng của mình vào phần này như: Đau bụng, nôn, sốt….


Bước 5: Đăng ký

Tiếp theo khách hàng Click biểu tượng tôi không phải là người, chọn bất kỳ hình ảnh nào đó  -> sau đó Click vào phần đăng ký là xong.


2. Đối trường hợp đăng ký lần đầu

Bước 1: Vào từ địa chỉ website : http://benhvienbaichay.vn

- Mở trình duyệt web-> gõ địa chỉ :benhvienbaichay.vn


- Click -> đăng ký khám và trả kết quả online (biểu tượng màu da cam bên phải màn hình như hình trên).

Bước 2: Chọn đăng ký khám

Sau khi bạn Click -> đăng ký khám và tra kết quả online (biểu tượng màu da cam bên phải màn hình như hình trên) xuất hiện 2 bảng thông tin về đăng ký khám lần đầu và khám khi đã có mã bệnh nhân.


Bước 3: Đăng nhập

Khách hàng Click -> đăng ký khám trực tuyến

 

Bước 4: Điền thông tin vào bảng

- Khách hàng Click -> đăng ký khám trực tuyến  -> xuất hiện bảng thông tin


- Trên bảng thông khách hàng điền đầy đủ thông tin theo các mục.

- Tại mục chọn hình thức khám, khách hàng chỉ cần chọn mục khám: Yêu cầu hay thu phí hay khám BHYT.

- Phần mổ tả bệnh lý: Khách hàng mô tả các triệu chứng của mình vào phần này như: Đau bụng, nôn, sốt….

Bước 5: Đăng ký

- Khách hàng Click biểu tượng tôi không phải là người, chọn bất kỳ hình ảnh nào đó  -> sau đó Click vào phần đăng ký là xong.


Lưu ý: Nếu khách hàng chuyển viện thì vào phần chọn tập tin để tải phần giấy chuyển viện.