Hướng dẫn tra cứu kết kết quả khám bệnh online

  • 2023/03/03 00:43

Hướng tới “sự hài lòng của người bệnh”, tiết kiệm thời gian thăm khám, rút ngắn các quy trình, thủ tục hành chính, Bệnh viện Bãi Cháy hướng dẫn tra cứu kết quả khám chữa bệnh trực tuyến theo các bước hướng dẫn sau:

Bước 1: Vào từ địa chỉ website : http://benhvienbaichay.vn

- Mở trình duyệt web-> gõ địa chỉ :benhvienbaichay.vn


- Click -> đăng ký khám và trả kết quả online (biểu tượng màu da cam bên phải màn hình như hình trên).

Bước 2: Đăng nhập vào hệ thống


- Tại màn hình đăng nhập-> nhập username/password 

+ username : “mã bệnh nhân”

+ Password :“mật khẩu do điều dưỡng tạo”

Bước 3: Sau khi đăng nhập vào hệ thống thành công, hệ thống sẽ chuyển đến màn hình thông tin bệnh nhân

- Tại màn hình này bệnh nhân có thể đổi password bằng cách nhập password vào hai ô password và confirm password, sau đó chọn update profile


Bước 4. Xem kết quả.

- Chọn lịch sử khám -> chuyển đến màn hình lịch sử khám


Bước 6 . Xem kết quả theo tháng và cập nhật thêm dữ liệu tháng mới

- Chọn tháng để xem tất cả kết quả CLS của tháng

- Chọn cập nhật dữ liệu để có kết quả của tháng tiếp theo (nếu chưa có)