post title

Hướng dẫn thanh toán viện phí qua QR động

  • 2023/03/03 00:59

Bệnh viện Bãi Cháy hướng dẫn các bước thanh toán viện phí không dùng tiền mặt qua QR động

Xem tiếp
post title

Hướng dẫn tra cứu kết kết quả khám bệnh online

  • 2023/03/03 00:43

Bệnh viện Bãi Cháy hướng dẫn tra cứu kết quả khám chữa bệnh trực tuyến theo các bước hướng dẫn sau:

Xem tiếp
post title

Hướng dẫn đăng ký khám chữa bệnh trực tuyến

  • 2023/03/02 09:39

Hướng tới “sự hài lòng của người bệnh”, tiết kiệm thời gian thăm khám, rút ngắn các quy trình, thủ tục hành chính, Bệnh viện Bãi Cháy hướng dẫn đăng ký khám chữa bệnh trực tuyến theo các bước hướng dẫn sau:

Xem tiếp