post title

Công văn số 599/TB-BVBC về thông báo nhu cầu mua sắm vật tư y tế, hóa chất thông dụng năm 2022

  • 2022/05/27 09:04

Bệnh viện Bãi Cháy ban hành công văn số 599/TB-BVBC về thông báo nhu cầu mua sắm vật tư y tế, hóa chất thông dụng năm 2022.

Xem tiếp
post title

Công văn 583/TB-BVBC thông báo nhu cầu sắm hóa chất xét nghiệm phục vụ công tác khám chữa bệnh (đợt 1)

  • 2022/05/24 08:45

Bệnh viện Bãi Cháy ban hành công văn 583/TB-BVBC về việc thông báo nhu cầu sắm hóa chất xét nghiệm phục vụ công tác khám chữa bệnh (đợt 1).

Xem tiếp
post title

Công văn 582/TB-BVBC: Thông báo nhu cầu mua sắm hóa chất xét nghiệm (bổ sung) phục vụ công tác khám chữa bệnh

  • 2022/05/24 08:42

Bệnh viện Bãi Cháy ban hành công văn 582/TB-BVBC về việc thông báo nhu cầu mua sắm hóa chất xét nghiệm (bổ sung) phục vụ công tác khám chữa bệnh.

Xem tiếp
post title

Bệnh viện Bãi Cháy thông báo nhu cầu mua sắm thiết bị Công nghệ thông tin phục vụ công tác chuyên môn năm 2022

  • 2022/05/04 08:55

Bệnh viện Bãi Cháy thông báo nhu cầu mua sắm thiết bị Công nghệ thông tin phục vụ công tác chuyên môn năm 2022

Xem tiếp
post title

Thông báo nhu cầu mua sắm sữa phụ cấp độc hại bằng hiện vật năm 2022

  • 2022/04/19 01:25

Bệnh viện Bãi Cháy ban hành công văn 359/TB-BVBC ngày 30/3/2022 thông báo nhu cầu mua sắm sữa phụ cấp độc hại bằng hiện vật năm 2022.

Xem tiếp
post title

Thông báo nhu cầu mua sắm bồn chứa oxy lỏng và hệ thống máy nén khí

  • 2022/04/13 09:42

Bệnh viện Bãi Cháy ban hành 426/TB-BVBC về việc thông báo nhu sắm bồn chứa oxy lỏng và hệ thống máy nén khí.

Xem tiếp
post title

Thông báo nhu cầu mua sắm ấn chỉ, giấy in phục vụ công tác chuyên môn của Bệnh viện Bãi Cháy năm 2022

  • 2022/04/07 09:54

Bệnh viện Bãi Cháy ban hành công văn số 397/TB-BVBC ngày 7/4/2022 về nhu cầu mua sắm ấn chỉ, giấy in phục vụ công tác chuyên môn của Bệnh viện Bãi Cháy năm 2022.

Xem tiếp
post title

Bệnh viện Bãi Cháy: Thông báo mua sắm mực in phục vụ công tác chuyên môn năm 2022

  • 2022/03/30 05:17

Bệnh viện Bãi Cháy ban hành thông báo số 351/TB-BVBC về nhu cầu mua sắm mực in phục vụ công tác chuyên môn cho Bệnh viện năm 2022.

Xem tiếp
post title

Thông báo số 192/TB-BVBC về nhu cầu mua sắm vật tư y tế

  • 2022/02/17 07:09

Bệnh viện Bãi Cháy cháy ban hành công văn số 191/TB-BVBC ngày 15/2/2022 về việc thông báo nhu cầu mua sắm vật tư y tế

Xem tiếp
post title

Thông báo nhu cầu mua sắm vật tư, hóa chất phục vụ phòng chống dịch Covid-19 năm 2022 (đợt I)

  • 2022/01/21 02:22

Bệnh viện Bãi Cháy ban hành công văn số 112/TB-BVBC về thông báo nhu cầu mua sắm vật tư, hóa chất phục vụ phòng chống dịch Covid-19 năm 2022 (đợt I).

Xem tiếp