post title

Thông báo nhu cầu mua sắm ấn chỉ, giấy in phục vụ công tác chuyên môn của Bệnh viện Bãi Cháy năm 2022

  • 2022/04/07 09:54

Bệnh viện Bãi Cháy ban hành công văn số 397/TB-BVBC ngày 7/4/2022 về nhu cầu mua sắm ấn chỉ, giấy in phục vụ công tác chuyên môn của Bệnh viện Bãi Cháy năm 2022.

Xem tiếp
post title

Thông báo nhu cầu mua sắm trang phục bảo hộ cho nhân viên y tế năm 2022

  • 2022/01/19 03:48

Bệnh viện Bãi Cháy ban hành công văn số 94/TB - BVBC ngày 18/1/2022 thông báo nhu cầu mua sắm trang phục bảo hộ cho nhân viên y tế năm 2022.

Xem tiếp
post title

nhu cầu mua sắm Thông báo Kit tách chiết DNA/RNA tự động (dùng cho máy LiLiFTM Miracle - Auto XT Nucleic Acid Extraction System) của Bệnh viện Bãi Cháy

  • 2021/12/28 00:43

Bệnh viện Bãi Cháy ban hành Công văn số 1579/TB-BVBC về nhu cầu mua sắm Kit tách chiết DNA/RNA tự động (dùng cho máy LiLiFTM Miracle - Auto XT Nucleic Acid Extraction System) của Bệnh viện Bãi Cháy.

Xem tiếp
post title

Thông báo nhu cầu mua sắm bổ sung vật tư, hóa chất xét nghiệm phục vụ công tác chuyên môn của Bệnh viện Bãi Cháy (đợt 2) năm 2021

  • 2021/12/16 01:01

Bệnh viện Bãi Cháy ban hành công hành 1519/TB-BVBC về việc thông báo Mua sắm bổ sung vật tư, hóa chất xét nghiệm phục vụ công tác chuyên môn của Bệnh viện Bãi Cháy (đợt 2).

Xem tiếp
post title

Thông báo nhu cầu mua sắm vật tư can thiệp tim mạch của Bệnh viện Bãi Cháy

  • 2021/12/06 09:32

Bệnh viện Bãi Cháy ban hành công văn số 1441/TB-BVBC ngày 2/12/2021 về thông báo nhu cầu mua sắm vật tư can thiệp tim mạch của Bệnh viện Bãi Cháy.

Xem tiếp
post title

Thông báo nhu cầu mua sắm vật tư, sinh phẩm, hóa chất phục vụ phòng chống dịch Covid-19 đợt 4

  • 2021/11/16 08:48

Bệnh viện Bãi Cháy ban hành công văn số 1341/TB-BVBC ngày 15/11/2021 về thông báo nhu cầu mua sắm vật tư, sinh phẩm, hóa chất phục vụ phòng chống dịch Covid-19 năm 2021 (đợt 4) của Bệnh viện Bãi Cháy.

Xem tiếp
post title

Thông báo nhu cầu mua sắm Test nhanh kháng nguyên SARS CoV-2 phục vụ phòng chống dịch Covid-19 năm 2021

  • 2021/11/05 08:29

Bệnh viện Bãi Cháy ban hành công văn số 1279/TB-BVBC thông báo nhu cầu mua sắm Test nhanh kháng nguyên SARS CoV-2 phục vụ phòng chống dịch Covid-19 năm 2021.

Xem tiếp
post title

Thông báo nhu cầu mua sắm trang thiết bị từ nguồn kinh phí không tự chủ năm 2021

  • 2021/10/08 16:34

Bệnh viện Bãi Cháy ban hành công văn số 1152/TB-BVBC về việc thông báo nhu cầu mua sắm trang thiết bị từ nguồn kinh phí không tự chủ năm 2021.

Xem tiếp
post title

Thông báo nhu cầu mua sắm trang thiết bị y tế

  • 2021/10/08 16:30

Bệnh viện Bãi Cháy ban hành thông báo số 985/TB-BVBC ngày 31/8/2021 về việc thông báo nhu cầu mua sắm trang thiết bị y tế.

Xem tiếp
post title

Thông báo nhu cầu mua sắm hệ thống chụp cộng hưởng từ MRI 1.5T

  • 2021/10/08 16:26

Bệnh viện Bãi cháy ban hành công văn số 1148/TB-BVBC về việc thông báo nhu cầu mua sắm hệ thống chụp cộng hưởng từ MRI 1.5T.

Xem tiếp