Công văn 583/TB-BVBC thông báo nhu cầu sắm hóa chất xét nghiệm phục vụ công tác khám chữa bệnh (đợt 1)

  • 2022/05/24 08:45

Bệnh viện Bãi Cháy ban hành công văn 583/TB-BVBC về việc thông báo nhu cầu sắm hóa chất xét nghiệm phục vụ công tác khám chữa bệnh (đợt 1).


file đính kèm: công văn số 583