Công văn số 599/TB-BVBC về thông báo nhu cầu mua sắm vật tư y tế, hóa chất thông dụng năm 2022

  • 2022/05/27 09:04

Bệnh viện Bãi Cháy ban hành công văn số 599/TB-BVBC về thông báo nhu cầu mua sắm vật tư y tế, hóa chất thông dụng năm 2022.

File đính kèm: Công văn số 599/TB-BVBC