Bệnh viện Bãi Cháy hợp tác hỗ trợ toàn diện cho Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều

  • 2024/04/19 01:17

Chiều ngày 17/4/2024, Đoàn công tác của Bệnh viện Bãi Cháy (BVBC) do TTND.BSCKII Lê Ngọc Dũng - Giám đốc Bệnh viện làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều về chương trình hợp tác hỗ trợ toàn diện.


Quang cảnh buổi làm việc.

Tham gia đoàn còn có đồng chí BSCKI Hoàng Đình Thành - Phó giám đốc cùng 11 đồng chí Trưởng, Phó khoa, phòng của Bệnh viện.

Tiếp và làm việc với đoàn, về phía TTYT TX ĐT có Bác sĩ CKII Lê Kỳ Trường - Giám đốc cùng 02 đồng chí Phó giám đốc và các đồng chí thành viên là Trưởng các khoa phòng chức năng trong Trung tâm.


BSCKI Hà Duy Nam - Phó giám đốc TTYT ĐT báo cáo những thuận lợi, khó khăn của Trung tâm.

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác đã được nghe BS CKI Hà Duy Nam - Phó giám đốc TTYT ĐT và các đồng chí Trưởng khoa tại Trung tâm báo cáo về tình hình chung của đơn vị, của khoa phòng cũng như những thuận lợi và khó khăn trong thời gian vừa qua, cùng với đó Trung tâm có đề xuất mong muốn được BVBC hỗ trợ đơn vị một số nội dung như: Tư vấn đầu tư, mua sắm vật tư, TTB; Đào tạo hoặc chuyển giao kỹ thuật trực tiếp (hoặc online); Sinh hoạt khoa học trực tuyến; Hỗ trợ trực tiếp khi có ca bệnh Cấp cứu hoặc mổ Kế hoạch; Hỗ trợ tiếp nhận và điều trị những ca bệnh phải chuyển tuyến...


Bác sĩ CKII Lê Kỳ Trường - Giám đốc TTYT phát biểu tại buổi ký kết.


TTND.BSCKII Lê Ngọc Dũng - Giám đốc Bệnh viện phát biểu tại buổi ký kết.

Qua đánh giá thực trạng cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn nhân lực của TTYTTXĐT đồng thời tiếp thu những ý kiến, nhu cầu cần hỗ trợ theo đề xuất của TTYTTXĐT, Đoàn công tác của BVBC đã thảo luận xây dựng phương án phối hợp. TTND.BSCKII Lê Ngọc Dũng - Giám đốc BVBC cho biết: Những nội dung hỗ trợ do TTYTTXĐT đề xuất là những lĩnh vực thế mạnh của BVBC vì vậy đơn vị sẽ nỗ lực để phối hợp đào tạo, chuyển giao và thực hiện hiệu quả các nội dung này.


Hai đơn vị ký kết hợp đồng nguyên tắc hợp tác hỗ trợ toàn diện về công tác khám chữa bệnh, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật.

Kết thúc buổi làm việc 2 đơn vị vui vẻ thống nhất ký kết hợp đồng nguyên tắc hợp tác hỗ trợ toàn diện về công tác khám chữa bệnh, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật.

 Minh Khương