Bệnh viện Bãi Cháy tổng kết công tác kiểm soát nhiễm khuẩn quý I năm 2024

  • 2024/04/19 07:23

Vừa qua (ngày 17/4), Hội đồng kiểm soát nhiễm khuẩn của Bệnh viện Bãi Cháy do BSCKI. Hoàng Đình Thành – Phó Giám đốc Bệnh viện chủ trì đã tiến hành tổng kết công tác thực hiện kế hoạch hoạt động quý I năm 2024.

Nhiễm khuẩn bệnh viện là các nhiễm khuẩn xảy ra trong quá trình người bệnh được chăm sóc, điều trị tại cơ sở khám chữa bệnh không hiện diện hoặc ủ bệnh khi nhập viện. Hiện nay, tỷ lệ nhiễm khuẩn bệnh viện ở người bệnh khoảng từ 5-10% và tỷ lệ nhiễm khuẩn có thể lên tới 20-30% ở những khu vực có nguy cơ cao như: hồi sức tích cực, sơ sinh, ngoại khoa…Nhiễm khuẩn bệnh viện làm tăng tỷ lệ người bệnh tử vong, tăng biến chứng, tăng số ngày điều trị, tăng chi phí dùng thuốc, trở thành gánh nặng cho bệnh nhân và hệ thống y tế. Toàn cảnh cuộc họp tổng kết công tác kiểm soát nhiễm khuẩn quý I/2024

Xác định công tác kiểm soát nhiễm khuẩn có vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả khám chữa bệnh, ngay từ Quý I năm 2024, Bệnh viện Bãi Cháy đã tích cực triển khai thực hiện, giám sát kiểm soát nhiễm khuẩn thường xuyên, liên tục ở tất cả các khâu và hoạt động y tế trong toàn bệnh viện. 


Bác sĩ CKI Hoàng Đình Thành – Phó Giám đốc Bệnh viện Bãi Cháy chủ trì cuộc họp

Theo đó, Hội đồng kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện đã xây dựng, phổ biến, rà soát 34 hướng dẫn, quy trình; 33 bảng kiểm và 9 quy trình hành chính về kiểm soát nhiễm khuẩn tới các khoa, phòng chuyên môn. Hoạt động giám sát nhiễm khuẩn bệnh viện và các truyền nhiễm có nguy cơ gây dịch được chú trọng. Đội ngũ cán bộ mạng lưới kiểm soát nhiễm khuẩn thường xuyên giám sát, phát hiện, báo cáo và quản lý dữ liệu vi khuẩn kháng sinh, thực hiện biện pháp can thiệp kịp thời nhằm làm giảm nhiễm khuẩn bệnh viện và các bệnh truyền nhiễm có nguy cơ gây dịch, tăng cường giám sát tuân thủ thực hành kiểm soát nhiễm khuẩn như vệ sinh tay thường quy, vệ sinh tay ngoại khoa, vệ sinh môi trường, đặc biệt ở các khoa trọng điểm như Hồi sức tích cực chống độc, hồi sức tích cực ung bướu, khoa nhi và các khoa hệ ngoại…; thực hiện giám sát thường xuyên việc tuân thủ các biện pháp phòng ngừa chuẩn, phòng ngừa dựa theo đường lây truyền và sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân của nhân viên y tế.
Các thành viên hội đồng kiểm soát nhiễm khuẩn đưa ra các kiến nghị, giải pháp nâng cao chất lượng kiểm soát nhiễm khuẩn tại Bệnh viện

Với sự đầu tư về máy móc, trang thiết bị và phương tiện, công tác quản lý và xử lý dụng cụ y tế đảm bảo an toàn, chất lượng, vô khuẩn trước khi sử dụng cho người bệnh; việc sử dụng hóa chất, vật tư dùng trong kiểm soát nhiễm khuẩn đảm bảo an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

Bên cạnh đó, bệnh viện đã tổ chức tập huấn, đào tạo cập nhật các kiến thức, quy trình mới, đặc biệt là những công nghệ mới với sự giảng dạy, hướng dẫn của các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực kiểm soát nhiễm khuẩn, giúp các y bác sĩ, cán bộ nhân viên y tế nâng cao nhận thức và kỹ năng thực hành, từ đó có những biện pháp phòng ngừa phù hợp và hiệu quả.

Cũng tại buổi tổng kết, các cán bộ y tế đã cùng trao đổi, thảo luận những tồn tại trong công tác kiểm soát nhiễm khuẩn đồng thời đề xuất giải pháp, kiến nghị nâng cao công tác kiểm soát nhiễm khuẩn tại bệnh viện.

Kết luận buổi làm việc, bác sĩ CKI Hoàng Đình Thành – Phó Giám đốc Bệnh viện Bãi Cháy đề nghị quý II năm 2024, Hội đồng kiểm soát nhiễm khuẩn phải tiếp tục rà soát, sửa đổi hệ thống hướng dẫn, quy trình, bảng kiểm, quy trình hành chính về kiểm soát nhiễm khuẩn, thực hiện chuẩn hoá quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn cho tất cả các khoa, nhất là khoa trọng yếu; Tăng cường giám sát việc tuân thủ thực hành kiểm soát nhiễm khuẩn, giám sát tuân thủ vệ sinh tay, giám sát nhiễm khuẩn bệnh viện, áp dụng các biện pháp phòng ngừa, cách ly theo đúng hướng dẫn chuyên môn kiểm soát nhiễm khuẩn đã ban hành nhằm giảm thiểu tỷ lệ nhiễm khuẩn bệnh viện đến mức thấp nhất; Trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện phòng hộ, điều kiện cho phòng ngừa cách ly, thực hành vô khuẩn, vệ sinh tay, vệ sinh môi trường; Xây dựng tiêu chí kiểm soát nhiễm khuẩn đưa vào hạng mục tiêu chí xét thi đua cuối năm… đảm bảo hiệu quả hoạt động kiểm soát nhiễm khuẩn, góp phần cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh an toàn, chất lượng cho người dân.

Mạc Thảo