Tăng cường thanh toán viện phí không dùng tiền mặt bằng QR động

  • 2023/03/16 09:45

Chiều ngày 16/03/2023, Bệnh viện Bãi Cháy tổ chức họp đánh giá kết quả triển khai và bàn các giải pháp nhằm tăng cường thanh toán viện phí không dùng tiền mặt bằng QR động, TTND.BSCKII Lê Ngọc Dũng, Giám đốc bệnh viện chủ trì Hội nghị.


TTND.BSCKII Lê Ngọc Dũng, Giám đốc bệnh viện chủ trì Hội nghị.

Bệnh viện đã triển khai thanh toán QR động từ tháng 8/2022 đến nay, trung bình mỗi ngày số lượng người bệnh đến thanh toán viện phí bằng QR động chiếm khoảng gần 30 %. Việc triển khai này đã giúp người bệnh thuận tiện hơn rất nhiều khi đi khám bệnh không phải mang quá nhiều tiền mặt, không phải mất thời gian chờ đợi để thanh toán viện phí. Nhờ vậy, đã tạo được sự hài lòng của người bệnh đối với Bệnh viện.


Hội nghị trao đổi và bàn giải pháp tăng cường thanh toán viện phí không dùng tiền mặt qua QR động.

Hội nghị đã trao đổi thảo luận vể những thuận lợi khó khăn và bàn các giải pháp nhằm tăng cường hơn nữa công tác thanh toán không dùng tiền mặt bằng QR động như: triển khai thêm thanh toán QR tại quầy thuốc bệnh viện, lắp đặt thêm màn hình quét QR mã tại các phòng khám, để người dân thay đổi thói quen thanh toán cần chuẩn hóa các quy trình, ứng dụng công nghệ thông tin trong hệ thống khám chữa bệnh, bố trí nhân viên kế toán và chăm sóc khách hàng chuyên trách tư vấn, giải thích về lợi ích của các phương thức thanh toán không tiền mặt...TTND.BSCKII Lê Ngọc Dũng, Giám đốc bệnh viện phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, TTND.BSCKII Lê Ngọc Dũng, Giám đốc bệnh viện đã ghi nhận biểu dương những nỗ lực của các tập thể và cá nhân trong việc triển khai thanh toán viện phí không dùng tiền mặt nói chung và QR động nói riêng. Đồng thời TTND.BSCKII Lê Ngọc Dũng đề nghị các khoa phòng cần tăng cường hơn nữa việc thanh toán không dùng tiền mặt bằng QR động, giao cho phòng Quản lý chất lượng xây dựng quy trình thanh toán gửi cho các khoa phòng và tăng cường kiểm tra, hướng dẫn và báo cáo định kỳ hàng tháng. Giao phòng CNTT-TT phối hợp phòng Quản lý chất lượng và các khoa phòng triển khai mua màn hình lắp đặt tại các phòng khám để thuận tiện cho việc quét mã QR, tăng cường truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân biết những thuận lợi của việc thanh toán viện phí không dùng tiền mặt.

 Minh Khương