Triển khai công tác cải tiến chất lượng bệnh viện năm 2023

  • 2023/02/03 02:28

Ngày 02/2/2023, Bệnh viện Bãi Cháy tổ chức tổng kết công tác cải tiến chất lượng bệnh viện năm 2022 và triển khai nhiệm vụ 2023. TTND.BCKII Lê Ngọc Dũng, Giám đốc Bệnh viện chủ trì Hội nghị.


Quang cảnh buổi họp.

Cùng tham dự có BS CKI. Đỗ Văn Thịnh – Phó Giám đốc bệnh viện, BS CKII. Đinh Thị Lan Oanh – Phó Giám đốc Bệnh viện, Ths.BS Trần Thanh Luận – Phó Giám đốc Bệnh viện cùng các đồng chí cán bộ chủ chốt các khoa, phòng tham dự.


Đồng chí Hoàng Minh Tuân - Phó phòng, phụ trách vị trí trưởng Phòng QLCL báo cáo kết quả CTCL bệnh viện năm 2022 và triển khai nhiệm vụ 2023.

Báo cáo kết quả kiểm tra đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện năm 2022 của Sở Y tế, Bệnh viện Bãi Cháy đạt tổng điểm chung đạt 362 điểm, điểm trung bình các tiêu chí là 4,36.
 Lãnh đạo các khoa, phòng phát biểu tại Hội nghị.

Tại cuộc họp, các đồng chí lãnh đạo các khoa, phòng đã đưa ra các giải pháp để đạt các mức tiêu chí của Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện, khắc phục những tồn tại khó khăn mà đoàn kiểm tra Sở Y tế góp ý.


TTND.BCKII Lê Ngọc Dũng, Giám đốc Bệnh viện phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, TTND.BCKII Lê Ngọc Dũng, Giám đốc Bệnh viện nhấn mạnh: Cải tiến chất lượng được xác định là nhiệm vụ “sống còn” đối với sự phát triển bệnh viện, cho nên lãnh đạo các khoa, phòng cần hết sức quan tâm vấn đề cải tiến chất lượng khám, chữa bệnh bằng cách triển khai đầy đủ, nghiêm túc các bộ tiêu chuẩn, tiêu chí chất lượng bệnh viện; đồng thời, thực hiện nghiêm các quy định, hướng dẫn về quản lý chất lượng; hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng; nâng cao chất lượng cho đội ngũ cán bộ quản lý chất lượng; tăng cường đào tạo, tập huấn về quản lý chất lượng..

Minh Khương