Tuyên dương các tập thể, cá nhân đạt nhiều thành tích trong công tác và phong trào thi đua năm 2023

  • 2024/02/26 14:22

Chiều ngày 26/2/2024. Bệnh viện Bãi Cháy tổ chức Hội nghị tuyên dương các tập thể, cá nhân đạt nhiều thành tích trong công tác và phong trào thi đua năm 2023, nhân dịp 69 năm ngày thầy thuốc Việt Nam 27/2. Phát động phong trào thi đua năm 2024, TTND.BSCKII Lê Ngọc Dũng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện chủ trì Hội nghị.


Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Dự Hội nghị có Ths.BS Trần Thanh Luận – Phó Giám đốc Bệnh viện; Đồng chí Thái Xuân Hường – Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện cùng hơn 400 cán bộ, nhân viên tiêu biểu đạt các danh hiệu thi đua năm 2023.


Đ/c Hoàng Văn Quyết, Trưởng phòng TCCB báo cáo kết quả thi đua năm 2023.

Năm 2023 mặc dù gặp nhiều khó khăn thách thức, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban giám đốc cùng sự nỗ lực của toàn thể các cán bộ, viên chức, người lao động bệnh viện nên các chỉ tiêu, kế hoạch của Bệnh viện đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Nhiều tập thể, cá nhân đã được UBND tỉnh tặng bằng khen, chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; Sở Y tế tặng giấy khen, chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. TTND.BSCKII Lê Ngọc Dũng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện và Ths.BS Trần Thanh Luận – Phó Giám đốc Bệnh viện tặng giấy khen của Sở Y tế cho các tập thể.

Trong đó Về danh hiệu thi đua: Tập thể Bệnh viện đề nghị xếp loại tập thể Lao động xuất sắc, được Khối thi đua các Bệnh viện bình xét đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ; tập thể 42 khoa, phòng đều đạt danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến. Cá nhân: 877 cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, 125 cá nhân đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở, 06 cá nhân đề nghị danh hiệu CSTĐ cấp tỉnh.Về hình thức khen thưởng: Tập thể: Có 04 tập thể nhận bằng khen của UBND tỉnh và 29 tập thể nhận giấy khen của Sở Y tế. Cá nhân: Có 24 cá nhân nhận bằng khen của UBND tỉnh và 303 cá nhân nhận giấy khen của Sở Y tế.
 TTND.BSCKII Lê Ngọc Dũng - Giám đốc Bệnh viện và Ths.BS Trần Thanh Luận – Phó Giám đốc Bệnh viện tặng chiến sĩ thi đua cấp cơ sở của SYT cho các cá nhân.

Ngoài ra, trong năm 2023, Bệnh viện cũng có nhiều tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng do đã có các thành tích xuất sắc trong các đợt thi đua theo chuyên đề, khen thưởng đột xuất..


 TTND.BSCKII Lê Ngọc Dũng - Giám đốc Bệnh viện và Ths.BS Trần Thanh Luận – Phó Giám đốc Bệnh viện tặng giấy khen của SYT cho các cá nhân.

Bên cạnh những thành tích tiêu biểu của các tập thể, cá nhân được cấp trên khen thưởng, Bệnh viện cũng thường xuyên động viên, khen thưởng đột xuất cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Việc kịp thời khen thưởng, động viên đã tạo điều kiện khích lệ tinh thần làm việc của mỗi vị trí việc làm, giúp cán bộ, viên chức, người lao động hăng say công tác, cống hiến trí tuệ, sức lực trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, góp phần vào sự phát triển chung của ngành và của tỉnh Quảng Ninh.


 TTND.BSCKII Lê Ngọc Dũng - Giám đốc Bệnh viện phát động phong trào thi đua.

Cũng tại Hội nghị, TTND.BSCKII Lê Ngọc Dũng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện đã phát động phong trào thi đua tới toàn thể các cán bộ, viên chức, người lao động với 6 chỉ tiêu thi đua và 9 nhiệm vụ, giải pháp.

Minh Khương