Công khai dự toán thu chi ngân sách Quý IV năm 2022

  • 2023/02/02 08:36

Bệnh viện Bãi Cháy ban hành Quyết định về công bố công khai dự toán thu chi ngân sách Quý IV năm 2022.