post title

Thông báo 1040 về nhu cầu thay thế phụ kiện và bảo trì máy định danh vi khuẩn và máy cấy máu

  • 2024/06/24 09:18

Thông báo 1040/BVBC-VTTBYT về nhu cầu thay thế phụ kiện và bảo trì máy định danh vi khuẩn và máy cấy máu

Xem tiếp
post title

Thông báo số 1038 về nhu cầu thay thế đèn UV và lõi lọc cho các hệ thống lọc nước RO

  • 2024/06/24 09:15

Thông báo số 1038/BVBC-VTTBYT về nhu cầu thay thế đèn UV và lõi lọc cho các hệ thống lọc nước RO

Xem tiếp
post title

Thông báo 1014 về nhu cầu báo giá thay thế đèn UV và lõi lọc cho hệ thống lọc nước RO

  • 2024/06/19 09:14

Thông báo 1014/BVBC -VTTBYT về nhu cầu báo giá thay thế đèn UV và lõi lọc cho hệ thống lọc nước RO

Xem tiếp
post title

Thông báo số 955 nhu cầu thẩm định giá tài sản

  • 2024/06/13 08:27

Thông báo số 955 nhu cầu thẩm định giá tài sản

Xem tiếp
post title

Thông báo 962 nhu cầu mua sắm vật tư can thiệp khớp vai

  • 2024/06/13 02:23

Thông báo nhu cầu mua sắm vật tư can thiệp khớp vai

Xem tiếp
post title

Thông báo 961 nhu cầu thẩm định giá thiết bị y tế

  • 2024/06/13 02:22

Thông báo 961 nhu cầu thẩm định giá thiết bị y tế

Xem tiếp
post title

V/v Mua giấy in nhiệt

  • 2024/03/22 02:29

V/v Mua giấy in nhiệt

Xem tiếp
post title

Thông báo số 938 nhu cầu thẩm định giá tài sản

  • 2024/06/10 03:48

Thông báo số 938/BVBC-VTTBYT nhu cầu thẩm định giá tài sản

Xem tiếp
post title

Thông báo số 850 về nhu cầu mua sắm vật tư tiêu hao, hóa chất duy trì công tác thường quy 6 tháng cuối năm của bệnh viện Bãi Cháy

  • 2024/05/29 08:38

Thông báo số 850/BVBC-KD về nhu cầu mua sắm vật tư tiêu hao, hóa chất duy trì công tác thường quy 6 tháng cuối năm của bệnh viện Bãi Cháy

Xem tiếp
post title

Thông báo 790 về nhu cầu mời báo giá thiết bị y tế (keo chống dịch sau phẫu thuật 5ml) phục vụ khám chữa bệnh tại Nhà thuốc BVBC quý II năm 2024

  • 2024/05/22 03:03

Thông báo 790/TB-BVBC về nhu cầu mời báo giá thiết bị y tế (keo chống dịch sau phẫu thuật 5ml) phục vụ khám chữa bệnh tại Nhà thuốc BVBC quý II năm 2024

Xem tiếp