post title

Thông báo 1792 về việc yêu cầu báo giá vật tư can thiệp cột sống

  • 2023/11/28 03:39

Thông báo 1792/TB-BVBC về việc yêu cầu báo giá vật tư can thiệp cột sống

Xem tiếp
post title

Thông báo 1786 về nhu cầu mua sắm vật tư dùng cho phẫu thuật u xơ tiền liệt tuyến và nội soi tiết niệu

  • 2023/11/28 03:16

Thông báo 1786/BVBC-VTTBYT về nhu cầu mua sắm vật tư dùng cho phẫu thuật u xơ tiền liệt tuyến và nội soi tiết niệu

Xem tiếp
post title

Thông báo 1641 về nhu cầu mua sắm bổ sung y dụng cụ năm 2023

  • 2023/11/03 09:25

Thông báo 1641/ BVBC - TTBYT về nhu cầu mua sắm bổ sung y dụng cụ năm 2023

Xem tiếp
post title

Thông báo số 1611 về nhu cầu mua sắm vật tư tiêu hoa, hóa chất sử dụng cho xét nghiệm miễm dịch, sinh hóa của BV Bãi Cháy năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024

  • 2023/11/02 01:58

Thông báo số 1611/TB-BVBC về nhu cầu mua sắm vật tư tiêu hoa, hóa chất sử dụng cho xét nghiệm miễm dịch, sinh hóa của BV Bãi Cháy năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024

Xem tiếp
post title

Thông báo số 1605 về nhu cầu mua sắm thay thế foreeps gắp sỏi niệu quản

  • 2023/11/01 02:30

Thông báo số 1605 /BVBC - VTTBYT về nhu cầu mua sắm thay thế foreeps gắp sỏi niệu quản

Xem tiếp
post title

Thông báo số 1564 về nhu cầu bảo dưỡng máy gây mê và monitor theo dõi khí mê Drager

  • 2023/10/26 08:35

Thông báo số 1564/BVBC -TTBYT về nhu cầu bảo dưỡng máy gây mê và monitor theo dõi khí mê Drager

Xem tiếp
post title

Thông báo số 1572 về nhu cầu bảo dưỡng định kỳ o4 tổ máy phát điện dự phòng

  • 2023/10/26 08:27

Thông báo số 1572/BVBC-HCQT về nhu bảo dưỡng định kỳ o4 tổ máy phát điện dự phòng

Xem tiếp
post title

Thông báo số 1491 mời báo giá trang thiết bị y tế phục vụ khám, chữa bệnh tại Nhà thuốc Quý III, IV năm 2023

  • 2023/10/19 07:37

Thông báo số 1491 mời báo giá trang thiết bị y tế phục vụ khám, chữa bệnh tại Nhà thuốc Quý III, IV năm 2023

Xem tiếp
post title

Thông báo số 1490 mời báo giá thực phẩm chức năng phục vụ công tác khám, chữa bệnh tại Nhà thuốc quý III,IV năm 2023

  • 2023/10/19 07:34

Thông báo số 1490 mời báo giá thực phẩm chức năng phục vụ công tác khám, chữa bệnh tại Nhà thuốc quý III,IV năm 2023

Xem tiếp
post title

Thông báo số 1466/TB-BVBC mời báo giá trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh tại Nhà thuốc Bệnh viện Bãi Cháy quý III,IV năm 2023

  • 2023/10/06 08:40

Thông báo số 1466/TB-BVBC mời báo giá trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh tại Nhà thuốc Bệnh viện Bãi Cháy quý III,IV năm 2023

Xem tiếp