post title

Bệnh viện Bãi Cháy thông báo nhu cầu lựa chọn đơn vị thực hiện vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại năm 2023

  • 2023/02/03 10:43

Bệnh viện Bãi Cháy thông báo nhu cầu lựa chọn đơn vị thực hiện vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại của Bệnh viện Bãi Cháy năm 2023.

Xem tiếp
post title

Thông báo nhu cầu mua sắm trang phục bảo hộ cho nhân viên y tế năm 2023

  • 2023/02/02 07:12

Bệnh viện Bãi Cháy thông báo nhu cầu mua sắm trang phục bảo hộ cho nhân viên y tế năm 2023.

Xem tiếp
post title

Thông báo lịch nghỉ Tết nguyễn đán Quý Mão 2023

  • 2023/01/18 03:11

Bệnh viện Bãi Cháy xin thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 để quý bệnh nhân và người nhà được biết và chủ động trong thời gian đến khám, chữa bệnh.

Xem tiếp
post title

Thông báo nhu cầu mua sắm vật tư y tế

  • 2022/12/23 09:34

Bệnh viện Bãi Cháy ban hành công văn số 1507/TB-BVBC về thông báo nhu cầu mua sắm vật tư y tế.

Xem tiếp
post title

Thông báo chào giá bảo dưỡng trang thiết bị y tế

  • 2022/12/02 02:16

Bệnh viện Bãi Cháy ban hành thông báo số 1407/TB-BVBC về chào giá bảo dưỡng trang thiết bị y tế.

Xem tiếp
post title

Bệnh viện Bãi Cháy thông báo nhu cầu vật tư, hóa chất xét nghiệm

  • 2022/11/29 09:34

Bệnh viện Bãi Cháy thông báo nhu cầu vật tư, hóa chất xét nghiệm.

Xem tiếp
post title

Thông báo nhu cầu mua sắm đèn mổ di động

  • 2022/11/28 07:53

Bệnh viện Bãi Cháy ban hành thông báo số 1381/BVBC-TBYT ngày 25/11/2022 về nhu cầu mua sắm đèn mổ di động.

Xem tiếp
post title

Thông báo số 1355 về nhu cầu mua Hệ thống CT Scanner 128 lát cắt

  • 2022/11/21 08:45

Bệnh viện Bãi Cháy nhu cầu mua Hệ thống CT Scanner 128 lát cắt

Xem tiếp
post title

Thông báo Nhu cầu mua sắm vật tư y tế, hóa chất thông dụng của Bệnh viện Bãi Cháy năm 2022 (đợt 5)

  • 2022/09/27 10:27

Bệnh viện Bãi Cháy thông báo Nhu cầu mua sắm vật tư y tế, hóa chất thông dụng của Bệnh viện Bãi Cháy năm 2022 (đợt 5)

Xem tiếp
post title

Thông báo Nhu cầu mua sắm vật tư y tế, hóa chất thông dụng của Bệnh viện Bãi Cháy năm 2022 (đợt 4).

  • 2022/09/27 10:24

Bệnh viện Bãi Cháy thông báo Nhu cầu mua sắm vật tư y tế, hóa chất thông dụng của Bệnh viện Bãi Cháy năm 2022 (đợt 4).

Xem tiếp