post title

Bác sĩ CKI Nguyễn Quảng Đại

  • 2023/06/12 08:03

Bác sĩ CKI Nguyễn Quảng Đại, Trưởng khoa Nội tiêu hóa - Bệnh viện Bãi Cháy

Xem tiếp
post title

BSCKII. Thái Xuân Hường

  • 2023/01/30 07:24

Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp

Xem tiếp
post title

Điều dưỡng CKI HÀ THỊ DUNG

  • 2022/07/20 09:00

Trưởng Phòng Điều dưỡng

Xem tiếp
post title

Ths.BS: ĐỖ DOÃN TRỌNG

  • 2022/07/15 08:34

Phó trưởng khoa Phụ trách Khoa Nội tổng hợp

Xem tiếp
post title

BSCKI. Vương Văn Phương

  • 2019/01/17 07:45

Trưởng khoa Tim Mạch

Xem tiếp
post title

Ths.BSCKII. Nguyễn Văn Dũng

  • 2020/04/06 08:26

Trưởng Khoa Ung bướu 1

Xem tiếp
post title

BS Nội trú. Hoàng Minh Tuân

  • 2020/02/06 09:33

Phụ trách Phòng Quản lý chất lượng

Xem tiếp
post title

BS CKII. Nguyễn Đình Hải

  • 2020/01/31 03:39

Trưởng phòng Đào tạo và Chỉ đạo tuyến

Xem tiếp
post title

BS CKII.Ngọ Ngọc Hiếu

  • 2019/10/24 11:24

Trưởng Khoa Giải phẫu bệnh

Xem tiếp
post title

Ths.BS Nguyễn Thị Tỉnh

  • 2019/10/24 10:32

Trưởng Khoa Vi sinh, Kiểm soát nhiễm khuẩn

Xem tiếp