post title

BSCKI. Vương Văn Phương

  • 2019/01/17 07:45

Trưởng khoa Tim Mạch

Xem tiếp
post title

Ths.BSCKII. Nguyễn Văn Dũng

  • 2020/04/06 08:26

Trưởng Khoa Ung bướu 1

Xem tiếp
post title

BS Nội trú. Hoàng Minh Tuân

  • 2020/02/06 09:33

Phụ trách Phòng Quản lý chất lượng

Xem tiếp
post title

BS CKI. Nguyễn Đình Hải

  • 2020/01/31 03:39

Trưởng phòng Đào tạo và Chỉ đạo tuyến

Xem tiếp
post title

BS CKI.Ngọ Ngọc Hiếu

  • 2019/10/24 11:24

Trưởng Khoa Giải phẫu bệnh

Xem tiếp
post title

Ths.BS Nguyễn Thị Tỉnh

  • 2019/10/24 10:32

Trưởng Khoa Vi sinh, Kiểm soát nhiễm khuẩn

Xem tiếp
post title

Dược sĩ CKI. Phạm Việt Cường

  • 2019/10/11 10:37

Trưởng Khoa Dược

Xem tiếp
post title

Ths.BS Phạm Hòa Hưng

  • 2019/10/08 07:24

Phụ trách Khoa Hồi sức Tích cực Ung bướu

Xem tiếp
post title

Ths. Vũ Trường Sơn

  • 2019/10/07 08:45

Trưởng phòng hành chính quản

Xem tiếp
post title

BS CKI. Hoàng Văn Quyết

  • 2019/10/07 08:22

Trưởng phòng Tổ chức cán bộ

Xem tiếp