BSCKII. Thái Xuân Hường

  • 2023/01/30 07:24


Chức danh: Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Bãi CháyTrưởng phòng Kế hoạch tổng hợp

Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CKII

Điện thoại: 0912.639.188