Phòng điều dưỡng

  • 2019/10/07 03:35

I. Quá trình hình thành và phát triển.

Phòng Điều dưỡng tiền thân là Tổ Điều dưỡng thuộc phòng Kế hoạch tổng hợp được thành lập năm 1990. Đến năm 2005 phòng chính thức thành lập theo Quyết định số 4516/QĐ-SYT ngày 10/11/2005 của Sở Y tế Quảng Ninh.


Hiện nay hệ thống ĐD, NHS, KTV của Bệnh viện Bãi Cháy là 438 người. Người bệnh đến với bệnh viện luôn luôn được đón tiếp niềm nở, "ở được chăm sóc tận tình, về được dặn dò chu đáo".

Với đội ngũ điều dưỡng trẻ, năng động, nhiệt huyết và tận tâm trong công việc, kỹ năng giao tiếp và quy tắc ứng xử tốt chúng tôi luôn mang đến sự hài lòng và yên tâm cho người bệnh khi đến với bệnh viện Bãi Cháy. Phòng luôn thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ: “Lương y như từ mẫu”.

II. Cơ cấu nhân sự

- Trưởng phòng: Hà Thị Dung, Điện thoại: 0966.640.406

- Phòng Điều dưỡng là Phòng nghiệp vụ chuyên môn, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tổ chức thực hiện công tác chăm sóc người bệnh toàn diện trong bệnh viện. Gồm các bộ phận trực thuộc: Bộ phận giám sát khối lâm sàng; Bộ phận giám sát khối cận lâm sàng; Bộ phận giám sát khối khám bệnh; Bộ phận chăm sóc khách hàng, và Bộ phận hộ lý. 

- Tổ chức biên chế: Phòng có tổng số 30 cán bộ. Trong đó ĐDCKI: 01 người; Cử nhân điều dưỡng: 02 người; Cử nhân đại học ngoại ngữ: 02 người (01 cử nhân tiếng anh; 01cử nhân tiếng pháp); Điều dưỡng cao đẳng: 14 người. Hộ lý: 11 người.


 Bộ phận chăm sóc khách hàng

 

 Ảnh bộ phận hộ lý

III. Chức năng nhiệm vụ

- Lập kế hoạch công tác chăm sóc điều duờng trong bệnh viện để trình Giám đốc bệnh viện phê duyệt;

- Tổ chức thực hiện công tác chăm sóc nguời bệnh toàn diện theo quy định;

- Đầu mối xây dựng các quy trình kỹ thuật chuyên môn chăm sóc nguời bệnh phù hợp với đặc điểm của bệnh viện, của từng chuyên khoa để trình Hội đồng Điều dưỡng xem xét và Giám đốc bệnh viện phê duyệt;

- Đôn đốc, kiểm tra điều duờng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công thực hiện đúng các quy trình, kỹ thuật chuyên môn;

- Phối hợp với các khoa, bộ phận liên quan lập dự trù mua sắm dụng cụ, vật tư tiêu hao cho công tác chăm sóc điều duờng và phục vụ nguời bệnh. Giám sát chất luợng dụng cụ, vật tu tiêu hao y tế. Giám sát, quản lý việc sử dụng, bảo quản theo quy định;

- Phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ trong việc xây dựng kế hoạch tuyển dụng, bố trí và điều động điều duờng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công;

- Phối hợp với khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn thực hiện kiểm tra công tác vệ sinh, kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện;

- Phối hợp với bộ phận Đào tạo & Chỉ đạo tuyến của Phòng kế hoạch tổng hợp  thực hiện đào tạo nâng cao trình độ cho điều duờng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công. Tham gia tổ chức, chỉ đạo huớng dẫn thực hành cho học viên và tham gia kiểm tra tay nghề cho điều duờng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công tnrớc khi tuyển dụng;

- Tham gia công tác nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến;

- Định kỳ sơ kết, tổng kết và báo cáo công tác chăm sóc nguời bệnh trong bệnh viện;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi đuợc Giám đốc bệnh viện phân công. 

IV. Thành tích hoạt động

- Bằng khen của Bộ Y tế năm 2012, 2013;

- Bằng khen của UBND Tỉnh năm 2014; 2017.

- Giấy khen cử Sở y tế năm 2015, 2016; 2017,

- Liên tiếp đạt tập thể Lao động xuất sắc từ năm 2012 đến năm 2016.