post title

Ngày 24/9: Ca COVID-19 mới giảm, bệnh nhân thở oxy tăng

  • Hôm nay 01:05

Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 24/9 của Bộ Y tế cho biết, có 6 ca COVID-19 mới, tiếp tục đà giảm và là ngày có số mắc mới thấp nhất 2 tuần qua. Hôm nay có 4 bệnh nhân khỏi bệnh; xuất hiện 2 bệnh nhân thở oxy, trong khi mấy ngày qua không có ca nào.

Xem tiếp
post title

Ngày 21/9: Ca COVID-19 mới tăng nhẹ, không còn bệnh nhân thở oxy

  • 2023/09/22 01:20

Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 20/9 của Bộ Y tế cho biết, có 28 ca COVID-19 mới, tăng nhẹ so với ngày trước đó. Hôm nay có 10 bệnh nhân khỏi bệnh, cả nước không còn bệnh nhân nào thở oxy.

Xem tiếp
post title

Ngày 20/9: Có 24 ca COVID-19 mới

  • 2023/09/21 01:11

Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 20/9 của Bộ Y tế cho biết, có 24 ca COVID-19 mới, giảm so với ngày trước đó. Hôm nay có 15 bệnh nhân khỏi bệnh, chỉ còn 1 bệnh nhân đang thở oxy.

Xem tiếp
post title

Ngày 19/9: Ca COVID-19 tăng lên 41, có 6 bệnh nhân thở oxy

  • 2023/09/20 00:29

Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 19/9 của Bộ Y tế cho biết có 41 ca COVID-19 mới, tiếp tục tăng so với ngày trước đó. Hôm nay có 7 bệnh nhân khỏi bệnh, 6 bệnh nhân đang thở oxy.

Xem tiếp
post title

Ngày 18/9: Số mắc COVID-19 tiếp tục tăng nhẹ, lên 27 ca

  • 2023/09/19 00:13

Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 18/9 của Bộ Y tế cho biết có 27 ca COVID-19 mới, tiếp tục tăng nhẹ so với ngày trước đó. Hôm nay có 4 bệnh nhân khỏi bệnh, 1 bệnh nhân đang thở oxy.

Xem tiếp
post title

Ngày 17/9: Ca COVID-19 mới tăng nhẹ

  • 2023/09/18 04:19

Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 17/9 của Bộ Y tế cho biết có 21 ca COVID-19 mới, tăng nhẹ so với ngày trước đó. Hôm nay có 15 bệnh nhân khỏi bệnh, 2 bệnh nhân đang thở oxy.

Xem tiếp
post title

Ngày 14/9: Có 30 ca COVID-19 mới

  • 2023/09/15 01:08

Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 14/9 của Bộ Y tế cho biết có 30 ca COVID-19 mới. Hôm nay là ngày khá đặc biệt bởi không có bệnh nhân nào khỏi bệnh, đồng thời không còn bệnh nhân nào thở oxy.

Xem tiếp
post title

Ngày 13/9: Có 29 ca COVID-19 mới, bệnh nhân thở oxy tăng lên 5 ca

  • 2023/09/14 01:47

Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 13/9 của Bộ Y tế cho biết có 29 ca COVID-19 mới, giảm nhẹ so với ngày trước đó. Hôm nay có 20 bệnh nhân khỏi, bệnh nhân thở oxy tăng lên 5 ca.

Xem tiếp
post title

Ngày 12/9: Có 43 ca COVID-19 mới

  • 2023/09/13 01:16

Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 12/9 của Bộ Y tế cho biết có 43 ca COVID-19 mới, tăng tiếp tục so với ngày trước đó. Hôm nay có 3 bệnh nhân khỏi, cả nước có 1 bệnh nhân thở oxy.

Xem tiếp
post title

Ngày 11/9: Ca COVID-19 tăng, có 3 bệnh nhân thở oxy

  • 2023/09/12 00:40

Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 11/9 của Bộ Y tế cho biết có 29 ca COVID-19 mới, tăng gần gấp 4 lần ngày hôm qua. Hôm nay có 4 bệnh nhân khỏi, cả nước có 3 bệnh nhân thở oxy.

Xem tiếp