post title

Quyết định ban hành sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của phòng Kế hoạch Tổng hợp Bệnh viện Bãi Cháy

  • 2021/03/17 17:50

Quyết định ban hành sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của phòng Kế hoạch Tổng hợp Bệnh viện Bãi Cháy

Xem tiếp
post title

Thủ tục giải đáp thắc mắc của người bệnh, địa diện gia đình người bệnh

  • 2021/03/17 17:48

Thủ tục giải đáp thắc mắc của người bệnh, địa diện gia đình người bệnh

Xem tiếp
post title

Thủ tục cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị nhầm lẫn khi ghi chép giấy chứng sinh

  • 2021/03/17 17:47

Thủ tục cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị nhầm lẫn khi ghi chép giấy chứng sinh

Xem tiếp
post title

Thủ tục khám sức khỏe định kỳ

  • 2021/03/17 17:45

Thủ tục khám sức khỏe định kỳ

Xem tiếp
post title

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận phẫu thuật

  • 2021/03/17 17:44

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận phẫu thuật

Xem tiếp
post title

Thủ tục cấp lại giấy ra viện

  • 2021/03/17 17:43

Thủ tục cấp lại giấy ra viện

Xem tiếp
post title

Thủ tục cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị nhầm lẫn khi ghi chép giấy chứng sinh

  • 2021/03/17 17:42

Thủ tục cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị nhầm lẫn khi ghi chép giấy chứng sinh

Xem tiếp
post title

Thủ tục cấp giấy chứng nhận thông tin khám bệnh, chữa bệnh

  • 2021/03/17 17:41

Thủ tục cấp giấy chứng nhận thông tin khám bệnh, chữa bệnh

Xem tiếp
post title

Thủ tục cấp giấy chứng nhận thương tích

  • 2021/03/17 17:40

Thủ tục cấp giấy chứng nhận thương tích

Xem tiếp
post title

Thủ tục cấp bản sao kết quả lâm sàng, cận lâm sàng trong hồ sơ bệnh án

  • 2021/03/17 17:38

Thủ tục cấp bản sao kết quả lâm sàng, cận lâm sàng trong hồ sơ bệnh án

Xem tiếp