post title

Công khai dự toán thu chi ngân sách Quý IV năm 2022

  • 2023/02/02 08:36

Bệnh viện Bãi Cháy ban hành Quyết định về công bố công khai dự toán thu chi ngân sách Quý IV năm 2022.

Xem tiếp
post title

Thông báo về việc thanh lý hệ thống máy Cộng hưởng từ 0.2T

  • 2023/01/12 09:30

Bệnh viện Bãi Cháy thông báo về việc thanh lý hệ thống máy Cộng hưởng từ 0.2T

Xem tiếp
post title

Thông báo kết quả trúng tuyển Kỳ thi tuyển dụng bổ sung hợp đồng lao động 2022 tại Bệnh viện Bãi Cháy

  • 2023/01/10 15:09

Bệnh viện Bãi Cháy thông báo kết quả trúng tuyển Kỳ thi tuyển dụng bổ sung hợp đồng lao động 2022

Xem tiếp
post title

Quyết định về việc ban hành sửa đổi bổ sung "Bộ tài liệu quy trình kỹ thuật trong khám, chữa bệnh" tại bệnh viện Bãi Cháy

  • 2023/01/09 08:57

Quyết định 2738 về việc ban hành sửa đổi bổ sung, Bộ tài liệu quy trình kỹ thuật trong khám chữa bệnh tại bệnh viện Bãi Cháy

Xem tiếp
post title

Thông báo kết quả thi tuyển bổ sung hợp đồng lao động năm 2022 của Bệnh viện Bãi Cháy

  • 2023/01/04 10:09

Hội đồng tuyển dụng lao động năm 2022 của Bệnh viện Bãi Cháy thông báo kết quả thi tuyển bổ sung hợp đồng lao động năm 2022

Xem tiếp
post title

Thông báo kết quả thẩm định hồ sơ dự tuyển hợp đồng lao động năm 2022

  • 2022/12/08 04:16

Bệnh viện Bãi Cháy thông báo kết quả thẩm định hồ sơ dự tuyển hợp đồng lao động năm 2022 .

Xem tiếp
post title

Bệnh viện Bãi Cháy: Thông báo tuyển dụng bổ sung hợp đồng lao động năm 2022

  • 2022/11/18 03:01

Bệnh viện Bãi Cháy ban hành thông báo số 1338/TB-BVBC tuyển dụng bổ sung hợp đồng lao động năm 2022 ngày 17/11/2022 về Tuyển dụng bổ sung hợp đồng năm 2022.

Xem tiếp
post title

Thông báo 1252/TB-BVBC thông báo về nhu cầu mua sắm vật tư y tế

  • 2022/11/02 03:33

Bệnh viện Bãi Cháy ban hành công văn số 1252/TB-BVBC thông báo về nhu cầu mua sắm vật tư y tế.

Xem tiếp
post title

Thông báo số 1190/TB-BVBC về nhu cầu mua sắm vật tư y tế

  • 2022/10/18 10:04

Bệnh viện Bãi Cháy ban hành thông báo số 1190/TB-BVBC về nhu cầu mua sắm vật tư y tế.

Xem tiếp
post title

Thông báo nhu cầu mua sắm mặt nạ dùng cho bệnh nhân xạ trị Khoa Xạ trị - Y học hạt nhân

  • 2022/08/05 09:00

Bệnh viện Bãi cháy ban hành thông báo số 870/BVBC-VTTBYT ngày 3 tháng 8 năm 2022 về nhu cầu mua sắm mặt nạ dùng cho bệnh nhân xạ trị Khoa Xạ trị - Y học hạt nhân.

Xem tiếp