post title

Thông báo số 1825 về nhu cầu mua sắm bộ ấm trà phục vụ Hội nghị viên chức năm 2024

  • 2023/12/01 08:40

Thông báo số 1825/BVBC-HCQT về nhu cầu mua sắm bộ ấm trà phục vụ Hội nghị viên chức năm 2024

Xem tiếp
post title

Quyết định số 25000 về việc công bố công khai dự toán thu chi ngân sách quý 3/2023 và 9 tháng đầu năm 2023 của bệnh viện

  • 2023/11/30 09:21

Quyết định số 25000 về việc công bố công khai dự toán thu chi ngân sách quý 3/2023 và 9 tháng đầu năm 2023 của bệnh viện.

Xem tiếp
post title

Thông báo 1783 về việc thông báo nhu cầu sửa chữa hệ thống tim phổi nhân tạo ECMO

  • 2023/11/30 09:12

Thông báo 1783 về việc thông báo nhu cầu sửa chữa hệ thống tim phổi nhân tạo ECMO

Xem tiếp
post title

Thông báo số 1812 nhu cầu khắc tên khoa phòng lên dụng cụ tế bằng kim loại

  • 2023/11/30 09:06

Thông báo số 1812 nhu cầu khắc tên khoa phòng lên dụng cụ tế bằng kim loại

Xem tiếp
post title

Thông báo số 1802 về mua máy in đen trắng, màn hình máy tính và máy in màu cho khoa phòng

  • 2023/11/30 08:14

Thông báo số 1802 về mua máy in đen trắng, màn hình máy tính và máy in màu cho khoa phòng.

Xem tiếp
post title

Thông báo 1810 yêu cầu báo giá can thiệp mạch vành năm 2024

  • 2023/11/30 04:33

Thông báo 1810 yêu cầu báo giá can thiệp mạch vành năm 2024.

Xem tiếp
post title

Thông báo số 1809 về báo giá vật tư y tế phục vụ can thiệp nội soi

  • 2023/11/30 03:06

Thông báo số 1809 về báo giá vật tư y tế phục vụ can thiệp nội soi.

Xem tiếp
post title

Thông báo số 1789/BVBC-HCQT về nhu cầu mua đồ dùng cho người bệnh hằng ngày phòng yêu cầu

  • 2023/11/29 07:18

Thông báo số 1789/BVBC-HCQT về nhu cầu mua đồ dùng cho người bệnh hằng ngày phòng yêu cầu.

Xem tiếp
post title

Thông báo số 1801/TB-BVBC mời báo giá vật tư y tế, hóa chất xét nghiệm phục vụ công tác chuyên môn

  • 2023/11/29 07:16

Thông báo số 1801/TB-BVBC mời báo giá vật tư y tế, hóa chất xét nghiệm phục vụ công tác chuyên môn của Bệnh viện Bãi Cháy năm 2023.

Xem tiếp
post title

Thông báo 1784 về nhu cầu mua sắm bổ sung liều xạ kế cá nhân cho nhân viên bức xạ

  • 2023/11/28 03:22

Thông báo 1784/BVBC-VTTBYT về nhu cầu mua sắm bổ sung liều xạ kế cá nhân cho nhân viên bức xạ

Xem tiếp