post title

Thông báo 1024 nhu cầu mua sắm vật tư cho máy phẫu thuật laser tán sỏi và cắt đốt u xơ tiền liệt tuyến

  • 2024/06/20 09:46

Thông báo 1024 nhu cầu mua sắm vật tư cho máy phẫu thuật laser tán sỏi và cắt đốt u xơ tiền liệt tuyến

Xem tiếp
post title

Thông báo 1018 mời chào giá cung cấp thuốc phục vụ khám chữa bệnh

  • 2024/06/19 07:58

Thông báo 1018 mời chào giá cung cấp thuốc phục vụ khám chữa bệnh

Xem tiếp
post title

Thông báo 975 về nhu cầu xét nghiệm nước RO dùng cho máy chạy thận nhân tạo và nước uông bệnh viện

  • 2024/06/14 04:45

Thông báo 975/BVBC - VTTBYT về nhu cầu xét nghiệm nước RO dùng cho máy chạy thận nhân tạo và nước uống bệnh viện

Xem tiếp
post title

Thông báo 944 báo giá thuốc phục vụ đấu thầu mua sắm thuốc cho nhà thuốc bệnh viện

  • 2024/06/10 06:53

Thông báo 944 báo giá thuốc phục vụ đấu thầu mua sắm thuốc cho nhà thuốc bệnh viện

Xem tiếp
post title

Thông báo số 929 về nhu cầu báo giá mua sắm vật tư dùng cho phẫu thuật có hàn mạch máu

  • 2024/06/10 03:43

Thông báo số 929/BVBC-VTTBYT về nhu cầu báo giá mua sắm vật tư dùng cho phẫu thuật có hàn mạch máu

Xem tiếp
post title

Thông báo số 928 nhu cầu báo giá sửa chữa máy thở vsmart

  • 2024/06/10 03:38

Thông báo số 928/BVBC-VTTBYT nhu cầu báo giá sửa chữa máy thở vsmart

Xem tiếp
post title

Thông báo 904 nhu cầu sửa chữa xây dựng đột xuất phục vụ hoạt động chuyên môn

  • 2024/06/04 09:39

Thông báo 904 nhu cầu sửa chữa xây dựng đột xuất phục vụ hoạt động chuyên môn

Xem tiếp
post title

Thông báo 876 sửa chữa dây nội soi Olympic

  • 2024/06/03 07:11

Thông báo 876 sửa chữa dây nội soi Olympic

Xem tiếp
post title

Thông báo số 878 về nhu cầu mua điều hòa mới thay thế điều hòa cũ không sửa được của các khoa phòng tháng 5 năm 2024

  • 2024/05/30 02:46

Thông báo số 878/BVBC - HCQT về nhu cầu mua điều hòa mới thay thế điều hòa cũ không sửa được của các khoa phòng tháng 5 năm 2024

Xem tiếp
post title

Thông báo số 810 về nhu cầu mua máy cất nước 2 lần

  • 2024/05/29 08:28

Thông báo số 810/BVBC-VTTBYT về nhu cầu mua máy cất nước 2 lần

Xem tiếp